Szerzői jogok

A Médiaunió internetes oldalainak (a továbbiakban „Honlap”) használati feltételei és az oldalak használatának jogi szabályozása:

Az Médiaunió a jelen kiszolgálón (továbbiakban „kiszolgáló") megjelenő dokumentumok használatának jogát csak abban az esetben engedélyezi, amennyiben a felhasználó tudomásul veszi az alábbiakat:

(1) Az e kiszolgálón megtalálható oldalak kizárólag az ismeretszerzés megvalósíthatóságát szolgálják. Kivételt képeznek a kampányanyagok, amelyek felhasználhatóak, ám sugárzásuk, közzétételük regisztrációhoz kötött.

(2) Az e kiszolgálón található oldalakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

(3) Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

A Honlap elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a Honlap elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A jelen Honlap egyetlen logója, grafikája, hangja vagy képe nem másolható és nem továbbítható a Médiaunió előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Az Médiaunió és/vagy szállítói nem vállalnak semmilyen felelősséget az ezen a kiszolgálón megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek, illetve szoftver bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a "jelen állapotában", minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A Médiaunió és/vagy szállítói nem vállalnak felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat).